Jasovská skala (349 m n. m.) – 12.3.2016 | 24.3.2016
Dňa 12.3.2016 sme sa zúčastnili školskej túry do Jasova a Medzeva. Ta istá akcia sa konala aj 24.3.2016(týždeň neskôr). Zraz pred školou sme mali o 8:00 a po dvojhodinovej ceste sme prišli do malej dedinky Jasov. Ako prvé sme navštívili barokový komplex  premonštrátskeho kláštora s Kostolom svätého Jána Krstiteľa spolu s kláštornou záhradou. Po prehliadke sme sa presunuli autobusmi ďalej k Jasovskej jaskyni. Keď sme došli na miesto, urobili sme si „rodinnú“ fotografiu a pomaly sme sa vybrali na výstup na Jasovskú skalu. Po tomto výstupe sme ešte navštívili technické múzeum v Medzeve. Jasovská skala:
  • je morfologický výrazný terénny útvar ležiaci na severovýchodnom okraji Jasovskej planiny
  • na vrcholovej časti na povrchu sa vyvinulo škrapové pole husto zarastené vegetáciou
  • na skale sa nachádzajú zrúcaniny Jasovského hradu
  • Jasovská skala je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny
Premonštrátsky kláštor s Kostolom svätého Jána Krstiteľa:
  • je to barokový sakrálny komplex
  • spolu s kláštornou záhradou vďaka architektonickej hodnote patrí k najcennejším pamiatkam neskorobarokového umenia na Slovensku
  • v kláštorných priestoroch sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku
 

Publikované 11. apríla 2016